asnubanner

کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط اداره کل تعاون، کار و حفاظت اجتماعی منطقه یزد

مقیاس:

تاج پرس/ یزد 16 مهرماه جشنواره شهید رجایی منطقه یزد با حضور مسئولان منطقه برگزار شد و در جریان این جشنواره برای اولین بار شاخصی با عنوان «تفسیر دستاوردها و باورهای افکار عمومی» منتشر شد. به منظور نظارت بر فعالیت های ارتباطی با جامعه نهادها اضافه شده است.یادمان این دوره از جشنواره در بخش تبیین دستاوردها و پاسخگویی به افکار عمومی به رئیس تعاون، کار و حمایت اجتماعی یزد رسید. منطقه و محمدرضا فلاحتی. ، مدیر کل تعاون، کار و حمایت اجتماعی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کرد.برنامه های خبری و غیر خبری صدا و سیما، ارتباط و گفتگو با سایر رسانه ها، حضور واقعی در بستر شبکه های اجتماعی و سطح فعالیت، حضور قانونی در بستر شبکه های اجتماعی و سطح فعالیت، میزان پاسخگویی و سرعت پاسخگویی به انتقادات، شایعات، شبهات و سوءتفاهمات، تعداد دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و افراد، تعداد گفت وگوهای مردمی با افراد، تعداد جلسات و جلسات با نخبگان و سازمان های مردمی، تعداد همکاری یا برگزاری اردوهای پیشرو، تولید محتوا و … توسط هیئت داوران ارزیابی می شود. بهزیستی منطقه یزد با کسب بیشترین امتیاز در این بخش از جشنواره با اهدای تندیس و لوح تقدیر به عمل آمد.محمدریزو فلاحتی مدیر کل تعاون، کار و حمایت اجتماعی در حاشیه این مراسم گفت: وزارت تعاونی ها ، کار و تامین اجتماعی به دلیل حجم زیاد خدمات، وزارت خدمات اجتماعی نامیده می شود. یکی از اولویت های این دفتر اطلاع رسانی به موقع و شفاف به مردم شریف منطقه یزد است و افزود: در دولت سیزدهم ارتباط چهره به چهره با مردم از اولویت های رئیس جمهور و مدیران است. این موسسه نهادها مدیران تعاونی ها، کارگری و خدمات اجتماعی منطقه نیز با نگهداشتن میز خدمت در فواصل زمانی مختلف در قبال مردم و قشر شریف کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان و تعاونگران مسئولیت دارند. بهروزی منطقه نیز در پایان بیان شد: گستردگی خدمات این اداره کل. پایگاه‌های اطلاعاتی و مطبوعات، از همه دست اندرکاران رسانه‌های منطقه به خاطر حمایتشان تشکر می‌کنم.

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما