راهکار افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه

عنوان 20- بیمه گذاران برای وصول به موقع مطالبات شرکت های بیمه اغلب با مشکلاتی از جمله تاخیر در پرداخت خسارت مواجه می شوند به این ترتیب شرکت های بیمه ممکن است به دلیل مشکلات داخلی و یا نوعی تاخیر در پرداخت خسارت را به تاخیر بیندازند. مطالبات به موقع باید خسارت وارده را بپردازد یا از ارزش آن کاسته و پس از افزایش ارزش خسارت، بیمه شده در دعوا با شرکت بیمه وارد رسیدگی اداری شده و در نهایت خسارت مربوطه را با تاخیر دریافت می کند.

عدم پرداخت به موقع مطالبات و مطالبات مشتریان توسط شرکت های بیمه دلایل مختلفی دارد، اما این مشکل همواره به نارضایتی صاحبان بیمه گذاران مربوط می شود که این ذهنیت را در آنها ایجاد می کند که شرکت های بیمه به تعهدات خود عمل نمی کنند.

پرداخت به موقع مطالبات و افزایش اعتماد به صنعت بیمهدر حوزه بیمه پرداخت به موقع خسارت به بیمه شدگان توسط شرکت های بیمه بسیار مهم و حیاتی است و تاثیر مثبتی بر جامعه و اقتصاد دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

اولین اثر مثبت پرداخت به موقع خسارت به بیمه گذاران را می توان افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه نامید. وقوع حوادث و خسارات در زندگی روزمره همه باعث شده است که بسیاری به دنبال بیمه باشند، اما اگر بیمه ها به موقع مطالبات را پرداخت نکنند، اعتماد مردم به صنعت بیمه کاهش می یابد و سایر افراد تمایلی به خرید ندارند. در صورتی که شرکت های بیمه به مردم نشان دهند که با پرداخت به موقع مطالبات قصد انجام تعهدات خود را ندارند.

از طرفی پرداخت به موقع خسارت به بیمه شدگان مزیت خود شرکت های بیمه تلقی شده و هزینه های بیمه را کاهش می دهد. افزایش هزینه ها بیمه برای بیمه شدگان و سازمان های بیمه گر. شرکت های بیمه با پرداخت به موقع خسارت از این هزینه ها جلوگیری می کنند و همچنین به جذب و حفظ مشتریان در صنعت بیمه کمک می کنند.

از طرفی افزایش رضایت مشتریان یکی از اصول اصلی صنعت بیمه است که شرکت های بیمه با پرداخت به موقع مطالبات به مشتریان خود نشان می دهند که به آنها احترام می گذارند و در نهایت سود به صنعت بیمه برمی گردد.

به عبارت دیگر شرکت های بیمه به جامعه نشان می دهند که به عنوان عضوی فعال حضور دارند و به تعهدات خود عمل می کنند.

افزایش ضریب نفوذ بیمه از طریق کانال پرداخت خسارت بیمه گذاراننرخ ورود بیمه در ایران که به عنوان معیار توسعه و گسترش بخش بیمه شناخته می شود، متاسفانه نسبت به استاندارد جهانی آن در سطح پایین تری قرار دارد، بنابراین شرکت های بیمه باید توجه ویژه ای به ورود بیمه داشته باشند. بیمه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد، بدون شک فعالیت سازمان های بیمه گر، رفتار حمایتی آنها و اقدامات به موقع بر اساس تعهدات تأثیر زیادی در گسترش بیمه در کشور دارد.

یکی از اقدامات مهم پرداخت به موقع خسارات و مطالبات به بیمه گذاران است. پرداخت به موقع مطالبات به بیمه گذاران نشان می دهد که شرکت بیمه به مشتریان خود اهمیت می دهد. این ضمانت نامه به بیمه گذاران نشان می دهد که در صورت بروز حادثه، شرکت بیمه آنها را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت را به موقع پرداخت می کند.

این امر باعث افزایش اعتماد بیمه شدگان به صنعت بیمه و افزایش فروش شرکت های بیمه می شود. همچنین بیمه گذاران را تشویق می کند تا خدمات شرکت بیمه را به دوستان و آشنایان خود توصیه کنند که گامی در جهت افزایش سطح پوشش بیمه ای خواهد بود.

این مهم است که شرکت های بیمه باید روند پرداخت خسارت را بهبود بخشند و از فناوری های روز استفاده کنند تا دوره پرداخت خسارت را به حداقل برسانند، اما همچنان پرداخت به موقع خسارت به بیمه شدگان مستلزم رعایت موازین اخلاقی و قوانین است.

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما