asnubanner

اوراق بهادار ابزار مناسبی برای پروژه های ساختمانی هستند

تیتر 20- سید محمدحسنی ملحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اوراق بدهی را اقدام مناسبی برای پروژه های عمرانی دانست و گفت: در سازمان بورس ابزار مناسبی برای پروژه های عمرانی وجود دارد و این مهم ترین آنهاست. اوراق معافیت یا ضمانت نامه ساختمانی اوراق به صورت ترکیبی است و پس از اتمام دوره ساخت با مدلی مشابه اوراق اجاره یا مرابحه یا روش های دیگر که زیرساخت آن در سازمان بورس فراهم شده است می تواند سود کلانی را به سرمایه گذاران برساند.

این کارشناس و فعال اقتصادی افزود: پروژه های عمرانی که در کشور دیده می شود باید از بودجه های جاری تامین شود و اگر بتوانیم از طریق اوراق بدهی سریعتر کار را انجام دهیم، زمانی که پروژه به دلیل کمبود اعتبارات منجر نشود، پروژه سود بیشتری خواهد داشت. به وجوه، زمان نیاز است، هزینه ها افزایش می یابد و استهلاک افزایش می یابد. موضوع دوم این است که پروژه هایی که در گذشته اولویت پایینی داشتند، می توانند با تامین مالی اوراق قرضه جدید اولویت بندی شوند.

ملحی با بیان اینکه زیرساخت های بازار سرمایه برای اعطای وام برای تامین مالی پروژه های زیربنایی و منافع عمومی مناسب نیست، افزود: این نوع اوراق برای تامین مالی پروژه های اقتصادی مناسب است و باید این چشم انداز در کار اعمال شود. یعنی پروژه هایی که بازدهی دارند سرمایه سریع تری دارند و صرفه جویی می کنند باید با اوراق قرضه تامین مالی شوند.

این کارشناس و فعال اقتصادی به نگاه تامین مالی از بانک ها و بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در دنیا تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت در سیستم بانکی یعنی: سرمایه انجام می شود. ابزار بازار برای تامین مالی پروژه ها و ابزار بازار از پول برای نیازهای کوتاه مدت و اصلاحات سرمایه در گردش استفاده می شود، اما در کشور ما بیشتر تامین مالی پروژه ها توسط بازار پول و سیستم بانکی تامین می شود و این نوع تامین مالی مشکلاتی از جمله دارد. مانند عدم شفافیت، عدم صرفه جویی در پروژه ها و مجوز.

وی افزود: از سال 89 ابزارهای تامین مالی بر اساس قراردادهای بورس و مشارکت در بازار سرمایه ساختار و ابزارسازی شد، اولین اوراق اجاره، با توسعه اوراق در بازار سرمایه در دهه 90، ساختارهای بازار سرمایه در تامین مالی از طریق در این راستا در دهه 90 مجلات جدید «مراباهو»، «استصناع»، «مضاربه»، «رهونی»، «منیفت» و غیره.

ملحی ادامه داد: بار اصلی تامین مالی پروژه ها در شرایط فعلی کشور بر دوش سیستم بانکی است و در عمل ابزارهای مختلف بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت ها و پروژه ها به درستی و کامل نبوده است. استفاده می شود و امروزه دولت سهم زیادی در انتشار اوراق قرضه برای پوشش کسری بودجه دارد و صدور بارنامه برای پیشرفت ساخت و سازها اتفاقی است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت کسری بودجه دارد و در گام اول درصدد کاهش بودجه عمرانی است که اگر موضوع اوراق مشارکت پروژه های عمرانی اجرا شود اتفاق بزرگ و خیرخواهانه ای است، ساخت و ساز نمی تواند حجم بالایی را منتشر کند. از اوراق بدهی، زیرا دولت در بودجه مصوب برای کسری بودجه، انتشار اوراق بدهی را پیش بینی کرده است که احتمالاً برای بودجه عمومی ضروری است.

سید محمد حسنی ملکی در پاسخ به این سوال که آیا اوراق بدهی تورم زا هستند یا خیر، گفت: ابتدا باید ریشه های تورم را بررسی کرد و دید انتشار اوراق در چه عاملی می تواند موثر باشد؟ ریشه و عوامل تورمی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم اساساً دارای 5 عامل اصلی است که عبارتند از: تورم ناشی از فشار هزینه – تورم رکودی، تورم ناشی از فشار تقاضا که می تواند عامل پولی مانند افزایش نقدینگی، تورم ناشی از ساختار و تورم باشد. مشکلات اساسی مانند کارایی پایین مدیریت شرکت های دولتی و نیمه دولتی، تورم واردات و عدم تراز پرداخت ها، تورمی که در نتیجه انتظارات تورمی رخ داده است.

ملحی افزود: معاملات اوراق قرضه مولفه های تورمی فوق را ندارد و باعث انباشت نقدینگی در جامعه و کاهش فشار نقدینگی می شود، اگر این اوراق به مقدار زیاد در منطقه خاصی منتشر شود می تواند تورم یک یا دو کالا را افزایش دهد. ، به دلیل حجم کم اوراق، با توجه به حجم اقتصاد و اوراق قرضه، چنین نگرانی بابت تورم وجود ندارد.

ملحی در ادامه گفت: اگر از اوراق برای تامین مالی پروژه های عمرانی استفاده شود و از اوراق بدهی برای کسری بودجه استفاده نشود، نتایج خوبی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اگر این تصمیم در وزارت اقتصاد اجرایی شود، امکان پذیر است. . اتفاق خوبی برای کشور است. وقتی پروژه‌های عمرانی فعال شود، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، صنایع بیشتری فعال می‌شوند و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق منتفع می‌شوند و مردم نیز در زندگی خود منتفع می‌شوند./مهر

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما